BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY - festival zábavy pod hradem Špilberk a Veveří                           se společností  
 
b r n ě n s k á  
m  u  z  e  j   n   í      n  o  c    
                               
  20. května 2005 18.00 - 0.30                                                                           www.muzejninoc.kultura-brno.cz


  Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna
  Moravské zemské muzeum v Brně Muzeum romské kulturty Muzeum Brněnska Mendelovo muzeum


 DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
   Malinopvského nám. 2             
   www.dumb.cz                                      Dům pánů z Kunštátu
   tel.: 542 123 611                                Dominikánská 9Dům umění                                                                           najdi na mapě
Malinovského nám. 2, Brno

Noční etudy tvůrčího psaní (ve spolupráci s Ateliérem tvůrčího psaní FF MU)

20.00- 21.00 Ester Nováková - Příběhy podle obrazů

22.00-23.00 Zbyněk Fišer, Radek Horáček - Srdečný pozdrav z výstavy posílá...

Co napíšete umělci, který vás svými díly okouzlil? Tužku a papír vám před obrazy

půjčíme.

Pojďte si poslechnout, co díla vyprávějí.

20.30, 22.30, 24.30 Komentované prohlídky

21.00, 23.00 Vladimír Kokolia - Noční cvičení před obrazy

Významný malíř je současně cvičitelem asijského pohybového umění tai či a rozvíjí teorii

vnímání energie uměleckého díla celým tělem, nikoli pouze očima.Dům pánů z Kunštátu                                          najdi na mapě
Dominikánská 9, Brno

Noční etudy tvůrčího psaní ( ve spolupráci s Ateliérem tvůrčího psaní FF MU)

20.00-21.00 Jitka Cholastová - Dialogy s figurou

21.00-22.00 Pavla Pazderníková - Obrazy vyprávějí

23.30-24.30 Radek Horáček - Geometrie se rodí přesně o půlnoci

O čem si spolu obrazy a sochy povídají a jaké příběhy nám tají?

Pojďte si poslechnout, co díla vyprávějí.

20.30, 22.30, 24.30 Komentované prohlídky

Hudební program na nádvoří (ve spolupráci s oddělením dějin hudby Moravského

zemského muzea v Brně):

22.00 "Noční" Snídaně na hradě Šlankenvaldě - komická opera Josefa Berga v podání

komorní opery JAMU

23.00 Slavnost: Piňos - Chatrný. Projekce společných "audiovizuálních kompozic"

významného skladatele a výtvarníka.

24.00 Večírek: Rebuilding Janáček - audiovizuální projekt, založený na konfrontaci

Janáčkovy klavírní tvorby se současnou elektronickou hudební i výtvarnou scénou

E. W. Korngold Centre Brno (podkroví DpK):

1.00 Projekce filmů s hudbou E. W. Korngolda - The Adventures of Robin Hood; The

Sea Wolf; The Sea Hawk; Captain Blood;...


 
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR, koná se pod záštitou Richarda Svobody - primátora statutárního města Brna a Stanislava Juránka - hejtmana Jihomoravského kraje.
Na organizaci akce se spolupodílí Liga za práva vozíčkářů Brno.