BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY - festival zábavy pod hradem Špilberk a Veveří                           se společností  
 
b r n ě n s k á  
m  u  z  e  j   n   í      n  o  c    
                               
  20. května 2005 18.00 - 0.30                                                                           www.muzejninoc.kultura-brno.cz


  Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna
  Moravské zemské muzeum v Brně Muzeum romské kulturty Muzeum Brněnska Mendelovo muzeum


 MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
   www.moravska-galerie.cz        tel.: 532 169 111
   
   Místodržitelský palác               Uměleckoprůmyslové muzeum       Pražákův palác
   Moravské nám. 1a, Brno         Husova 14, Brno                            Husova 18, Brno
 Místodržitelský palác                                             najdi na mapě
Moravské nám. 1a, Brno

 

19.30 předvoj francouzského císaře - ukázky bojové přípravy granátníků

20.00 Ať světlo vede vaše kroky - prohlídka expozice Pohled Medúsy - M. Skotáková

20.30 Hudební program - ukázky barokní opery - Czech Virtuosi

21.00 Světlo z nebes - prohlídka expozice Pohled Medúsy - M. Skotáková

21.30 Hudební program - ukázky barokní opery - Czech Virtuosi

21.45, 22.45, 23.45 na nádvoří vystoupení s ohněm a o bčerstvení v duchu středověkých slavností - opékané maso, medovina, placky, .

23.00 Vive Napoleon! - příjezd císaře do Místodržitelského paláceUměleckoprůmyslové muzeum             najdi na mapě
Husova 14, Brno

 

19.00 Pomozte nám v pátrání - detektivní hra pro všechny návštěvníky ve stálé expozici užitého umění

19.30 Opening drink - zahájení večera míchaných nápojů

19.45 Tančírna na nádvoří - zahájení hudebního programu

20.00 Čím svítily naše babičky? - zahájení minivýstavy historických svítidel ze sbírek MG v přednáškovém sále

20.30 Mojito pana Hemingwaye - inspirace slavného spisovatele

21.00 Rozsviťte s námi respirium - ukázky současného designu svítidel

21.30 Coctail Mary Pickford - osvěžení z Hollywoodu

22.00 Rozuzlení detektivního příběhu - H. Chmelíčková

 

Pražákův palác                                                                 najdi na mapě
Husova 18, Brno

 

20.00-0.30 Volná prohlídka výstavy Syrové umění. Sbírka Jana a Evy Švankmajerových a stálé expozice českého umění 20. století.

Perlustrace umění a kýče - unikátní světelný objekt.

Prodej katalogů Moravské galerie v Brně za mimořádně nízké ceny, které platí pouze tuto noc.


 
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR, koná se pod záštitou Richarda Svobody - primátora statutárního města Brna a Stanislava Juránka - hejtmana Jihomoravského kraje.
Na organizaci akce se spolupodílí Liga za práva vozíčkářů Brno.