BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY - festival zábavy pod hradem Špilberk a Veveří                           se společností  
 
b r n ě n s k á  
m  u  z  e  j   n   í      n  o  c    
                               
  20. května 2005 18.00 - 0.30                                                                           www.muzejninoc.kultura-brno.cz


  Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna
  Moravské zemské muzeum v Brně Muzeum romské kulturty Muzeum Brněnska Mendelovo muzeum


 MUZEUM MĚSTA BRNA
   www.spilberk.cz        tel.: 542 123 611
   
   hrad Špilberk             Měnínská brána
   Špilberk 1, Brno         Měnínská 7, Brno
 
Hrad Špilberk                                                                       najdi na mapě
Špilberk 1, Brno

Velké nádvoří: Vojenský tábor z doby obléhání Brna Švédy - vojáci v dobových

uniformách, stany s vybavením, ohně, zbraně, výcvik vojáků a odborný výklad k tomuto

období. Každých 30 minut zahraje zvonkohra.

Oživené kasematy: stráže s dobovými reáliemi, výstavka zbraní, mučírna, vězňové

v celách, baron Trenck, vězeňská strava.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Prohlídky stálých expozic s odborným výkladem

(opakovaně dle zájmu návštěvníků).

Špilberské nokturno v tzv. královské kapli ve východním křídle hradu:

21.00, 22.00 Anvil Night Impro aneb Večer kovových tónů. Petr Hladík, bicí

23.00, 24.00 Skladby J. S. Bacha, T. Morleyho, J. A. Komenského, M. Štědroně. Petr

Pomkla (1. flétnista Státní filharmonie Brno), flétna, Vladimír Richter, tenor


Stylové občerstvení: opékané maso, guláš, pivo apod.

Hradní vinárna s cimbálovou muzikou a ochutnávkou moravských vín.Měnínská brána                                                            najdi na mapě
Měnínská 7, Brno

19.00, 20.00, 23.00 Prohlídky stálé expozice s odborným výkladem (opakovaně dle zájmu návštěvníků)

Program s archeologickou tématikou: příprava mouky na zrnotěrce, tkaní na tkalcovském stavu, soukání nitě na vřeteno, archeologický "výzkum" instalovaného naleziště.

21.00, 22.00 Vystoupení postav ze starých pověstí v podání herců Centra experimentálního divadla při Divadle Husa na provázku.

Stylové občerstvení.


 
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR, koná se pod záštitou Richarda Svobody - primátora statutárního města Brna a Stanislava Juránka - hejtmana Jihomoravského kraje.
Na organizaci akce se spolupodílí Liga za práva vozíčkářů Brno.