BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY - festival zábavy pod hradem Špilberk a Veveří                           se společností  
 
b r n ě n s k á  
m  u  z  e  j   n   í      n  o  c    
                               
  20. května 2005 18.00 - 0.30                                                                           www.muzejninoc.kultura-brno.cz


  Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna
  Moravské zemské muzeum v Brně Muzeum romské kulturty Muzeum Brněnska Mendelovo muzeum


 MUZEUM BRNĚNSKA
   Porta coeli 1001, Předklášteří           tel.: 544 228 029           www.muzeumbrnenska.cz
   
   Památník písemnictví na Moravě       Památník Mohyla míru
   Benediktýnský klášter Rajhrad
         
K Mohyle míru 200, Prace
   Klášter 1, Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Benediktinský klášter Rajhrad                najdi na mapě
Klášter 1, Rajhrad

 

 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Prohlídky Opatského chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě

s průvodcem

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Prohlídky rajhradského kláštera s průvodcem

Rajhradský klášter je nejstarším a jediným klášterem benediktinského řádu na Moravě.

Opatský chrám sv. Petra a Pavla patří svým vnitřním uspořádáním, stavební a malířskou

výzdobou ke klenotům moravské barokní architektury. Přijďte si prohlédnout chrám i

historické prostory kláštera, sídla budoucího Památníku písemnictví na Moravě

s unikátní klášterní knihovnou, samohybný globus s mapami. Atmosféru umocní dobová

hudba.Památník Mohyla míru                                       najdi na mapě
K Mohyle Míru 200, Prace

 


19.00-23.00
Prohlídka muzea a kaple

Expozice "Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805" (včetně dvou nových částí "Před

bitvou" a "Po bitvě") prezentuje fenomén "Austerlitz" prostřednictvím audiovizuálních

programů, ilustrací, faksimilií i trojrozměrných předmětů. Oživená prostorová

rekonstrukce obrazu setkání císařů Napoleona I. a Františka a videoprojekce.

 

 

 


 
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR, koná se pod záštitou Richarda Svobody - primátora statutárního města Brna a Stanislava Juránka - hejtmana Jihomoravského kraje.
Na organizaci akce se spolupodílí Liga za práva vozíčkářů Brno.