BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY - festival zábavy pod hradem Špilberk a Veveří                           se společností  
 
b r n ě n s k á  
m  u  z  e  j   n   í      n  o  c    
                               
  20. května 2005 18.00 - 0.30                                                                           www.muzejninoc.kultura-brno.cz


  Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna
  Moravské zemské muzeum v Brně Muzeum romské kulturty Muzeum Brněnska Mendelovo muzeum


 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
 V BRNĚ
           www.mzm.cz                tel.: 542 321 205
   Dietrichsteinský palác      Biskupský dvůr               Palác šlechtičen (Etnografický ústav)     Zelný trh 8, Brno              Muzejní ul. 1-3, Brno      Kobližná 1, BrnoDietrichsteinský palác                                          najdi na mapě
Zelný trh 8, Brno

 

19.00 Nástup Brněnského městského střeleckého sboru, salva z ručních zbraní, zahájení muzejní noci v MZM, čestná stráž (prostor před budovou).

Prodej Hromčíkovy medoviny Elisa a ochutnávky vín (vstupní hala)

Vystoupení kapely Stryk Jazz (nádvoří).

Kavárna Air Cafe.

Komentované prohlídky archeologických expozic Pravěk Moravy, Velká Morava, Moravská vesnice ve středověku.

19.00-23.00 Ukázka výroby pravěkých šperků.

19.00-23.00 Prezentace archeologického skanzenu Modrá. Komentované prohlídky

mineralogické expozice Svět nerostů.

20.30, 21.30 Malé hudební družení tandem Rousínov - Brno (zpěv staroslověnských

liturgických textů).

19.00, 22.00 Komentovaná prohlídka paleontologické expozice Zaniklý život na Moravě.

20.30, 23.00 Aktivity pro mládež i dospělé.

20.00, 23.00 Komentovaná prohlídka výstavy Tajemný jednorožec.

Dětské muzeum - programy k výstavě Tajemný jednorožec.

21.00 Předvádění luminiscence minerálů (malý zasedací sál).

Projekce filmů - přednáškový sál:

19.15 Rekonstrukce Dietrichsteinského paláce a Zkamenělé moře .

20.00, 22.30 Dokument o knižních novinkách MZM (kniha I. Mrázka " Lybijskou Saharou

po velbloudích stezkách
").

21.30 Film Tajemný jednorožec.

 

Biskupský dvůr                                                               najdi na mapě
Muzejní ul. 1-3 (vstup ze Zelného trhu nebo z Kapucínského nám.), Brno

 

19.30, 21.30, 23.00 Prohlídka expozice Dějiny peněz na Moravě, ukázka ražby mincí.

19.00-21.30 Nástup členů Klubu vojenské historie - Pěšího pluku 43 Brno -

v historických uniformách Rudé armády a Rumunské královské armády, čestná stráž

a pořadová cvičení (nádvoří).

20.00, 22.00 Prohlídka expozice Fauna Moravy, ukázky získávání zoologických údajů

v terénu. Prohlídka výstavy Brněnské jaro 1945 (k 60. výročí osvobození).

20.00, 21.00, 22.00 Prohlídka kaple s výkladem.

20.30 Vystoupení divadelního spolku ÚstaF (v prostoru pod arkádami)

 

Palác šlechtičen                                                             najdi na mapě
Kobližná 1, Brno

 

19.00-23.00 Ochutnávka vín (hala, zahrádka).

19.00, 23.30 Vystoupení Mičkovy horňácké cimbálové muziky.

"Učení-mučení aneb pradědeček po škole II" - prohlídka výstavy Dětského muzea,

programy pro mládež i dospělé.

20.00 Sávitrí - stínové loutkové divadlo, Divadlo Líšeň.

20.45, 22.30 Prostor budoucí etnografické expozice - procházející se Černá paní a živý

obraz U nás na peci.

20.50, 23.30 Prohlídka neexistující expozice dle nákresu křídou na podlaze, několik

skutečných exponátů. Minivýstava Muzeum ve službách divadlu , prodej suvenýrů -

loutek.

21.00, 23.00, 24.00 Tyátr veselých figur. Varieté historických loutek. Muzejní

maringotka.

22.00 Spolek elegantních dam aneb Překvapení pro pány. Salonek - volná prohlídka.

 


 
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR, koná se pod záštitou Richarda Svobody - primátora statutárního města Brna a Stanislava Juránka - hejtmana Jihomoravského kraje.
Na organizaci akce se spolupodílí Liga za práva vozíčkářů Brno.