BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY - festival zábavy pod hradem Špilberk a Veveří                           se společností  
 
b r n ě n s k á  
m  u  z  e  j   n   í      n  o  c    
                               
  20. května 2005 18.00 - 0.30                                                                           www.muzejninoc.kultura-brno.cz


  Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna
  Moravské zemské muzeum v Brně Muzeum romské kulturty Muzeum Brněnska
Mendelovo muzeum

 MENDELOVO MUZEUM
   Opatství Staré Brno                                                                                  najdi na mapě
   Řád sv.Augustina  
 
 Mendlovo nám. 1, Brno                        www.mendel-museum.org
                                                               tel.: 543 424 043


Sám Gregor Mendel bude průvodcem návštěvníkům, kteří se rozhodnou tuto

noc navštívit muzeum umístěné v části opatství Staré Brno řádu sv. Augustina,


ve kterém na základě pokusů s křížením rostlin formuloval obecně platné zákony


o dědičnosti.Do atmosféry doby a příběhu řádu zasvěceného vzdělání a povznesení společnosti vás

uvede i promítání dokumentu "My starobrněnští augustiniáni".


 


 
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR, koná se pod záštitou Richarda Svobody - primátora statutárního města Brna a Stanislava Juránka - hejtmana Jihomoravského kraje.
Na organizaci akce se spolupodílí Liga za práva vozíčkářů Brno.