BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY - festival zábavy pod hradem Špilberk a Veveří                           se společností  
 
b r n ě n s k á  
m  u  z  e  j   n   í      n  o  c    
                               
  20. května 2005 18.00 - 0.30                                                                           www.muzejninoc.kultura-brno.cz


  Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna
  Moravské zemské muzeum v Brně Muzeum romské kulturty Muzeum Brněnska Mendelovo muzeum


 MUZEUM ROMSKÉ KULTURY          
   Bratislavská 67, Brno                                             najdi na mapě
   www.rommuz.cz              
    tel.: 545 571 798              


16.30 Vernisáž výstavy Kaľi phuv - parno maro / Černá země - bílý chléb, která mapuje

"otisky" romské kultury zanechané na kultuře většinové.

17.30 Četba a poslech romských pohádek - toto pásmo "na dobrou noc" je určeno

všem dětem bez rozdílu věku (knihovna).

20.00 Divadelní hra Isabelle Doré Drana a César

v podaní brněnského Divadla v 7 a půl.

Během celého večera budou zajišťovat komentované prohlídky průvodci oblečeni

v tradičních romských oděvech.

Volná prohlídka výstavy fotografií Hany Šebkové Bacht the balvaj pheňa hin /

Štestí a vítr jedno jsou a výstavy Lidé kolem nás, zaměřené na menšiny Jihomoravského

kraje.

Ochutnávka tradiční romské kuchyně a živá romská hudba.

 

 

 


 
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR z apodpory MK ČR, koná se pod záštitou Richarda Svobody - primátora statutárního města Brna a Stanislava Juránky - hejtmana Jihomoravského kraje.
Na organizaci akce se spolupodílí Liga za práva vozíčkářů Brno.