BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY - festival zábavy pod hradem Špilberk a Veveří                           se společností  
 
b r n ě n s k á  
m  u  z  e  j   n   í      n  o  c    
                               
  20. května 2005 18.00 - 0.30  jízdní rád zvláštních linek MHD                  www.muzejninoc.kultura-brno.cz
  PROGRAM JEDNOTLIVÝCH MUZEÍ :                                                                           také ke stažení ve formátu .rtf

  Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna
  Moravské zemské muzeum v Brně Muzeum romské kulturty Muzeum Brněnska Mendelovo muzeum


Brněnská muzejní noc, která se koná v pátek 20. května 2005, je prvním z řady společných počinů osmi institucí z Brna a okolí, jejichž společným cílem je nejen oslovit co nejvíce návštěvníků originální prezentací kulturního dědictví, ale také přispět k budování obrazu Brna a regionu jako výrazné kulturní entity. Akce, při níž bude bezplatně zpřístupněno celkem patnáct objektů muzeí a galerií, je součástí Festivalu muzejních nocí, vyhlášeného Asociací muzeí a galerií ČR s podporou Ministerstva kultury ČR, a zároveň zahajuje letošní festival Brno město uprostřed Evropy. festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří se společností Skanska. První Brněnská muzejní noc se koná pod záštitou Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, a Richarda Svobody, primátora Statutárního města Brna. Výrazně se podílí také Dopravní podnik města Brna, který bezplatně zajišťuje dopravu účastníků na třech speciálních autobusových linkách bezbariérovými vozidly. Na organizaci akce spolupracuje i Liga za práva vozíčkářů.

Organizátoři první Brněnské muzejní noci věří, že návštěva muzea či galerie v kouzelné noční atmosféře, oživená zajímavými programy, bude pro návštěvníky mimořádným zážitkem a položí základ nové kulturní tradici ve městě Brně i celém jihomoravském regionu.


Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR, koná se pod záštitou Richarda Svobody - primátora statutárního města Brna a Stanislava Juránka - hejtmana Jihomoravského kraje.
Na organizaci akce se spolupodílí  Liga za práva vozíčkářů Brno.
statutární město Brno Jihomoravský kraj Asociace muzeí a galerií České republiky SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.

Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Muzeum města Brna Dům umění města Brna Moravské zemské muzeum Muzeum romské kultury Muzeum Brněnska Mendelovo muzeum
Srdečně Vás proto zveme k návštěvě muzeí a na bohatý kulturní program. Vstup a doprava na zvláštních linkách MHD zdarma.